Правила прийому

        Сарненський ліцей № 5 проводить набір учнів до 5-го класу навчання відповідно до наказу МОН  від 16.04.2018 року №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Для зарахування дітей необхідно подати наступні документи:

  1. Заява одного з батьків дитини, подана особисто за формою  Додаток № 1
  2. До заяви додаються:
  • Свідоцтво про здобуття початкової освіти
  • Копія свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу;
  • Оригінал або копія медичної довідки № 086-1/0;

        У випадку подання копії медичної довідки або документа про освіту, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

      3. Заява подається до закладу освіти за яким закріплена територія обслуговування. Першочергово зараховуються діти, що проживають на  закріпленій території  Додаток № 2, є рідними братами або сестрами дітей, що здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників даного закладу навчання. Заяви подаються після отримання документів за 4 клас навчання початкової школи.

      4.   Для підтвердження права дитини, яка проживає на території обслуговування закладу, на першочергове зарахування, батьки мають подати із заявою документ, в якому є відомості про місце проживання дитини. Під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа.