В Інституті модернізації змісту освіти підготовлено ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи»

    2022/2023 навчальному році освітня реформа «Нова українська школа» продовжить активно впроваджуватися у базовій школі. За новим Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, та новими модельними навчальними програмами, що реалізують цей стандарт освіти (https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/), почнуть працювати учні 5 класів усіх закладів загальної середньої освіти України.

    Апробація Державного стандарту базової середньої освіти і відповідно – модельних навчальних програм, упродовж 2021/2022 навчального року здійснювалася в пілотних закладах освіти – учасниках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (наказ МОН від 02.04.2021 № 406). Пряма комунікація з педагогами – пілотниками дала можливість авторським колективам створити сучасні підручники для 5 класу, зміст яких відповідає потребам сучасного учнівства (https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv-5-klas-2021—2022-roki/konkursniy-vdbr/), до яких планується й інше необхідне навчально-методичне забезпечення.

     Для ефективного орієнтування у новоствореному навчальному контенті Інститутом модернізації змісту освіти підготовлено ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=1559956736), де усі навчальні та навчально-методичні матеріали розподілено за освітніми галузями Державного стандарту базової середньої освіти та відповідно до модельних навчальних програм.

    Увесь запропонований контент пройшов комплексну експертизу та рекомендований/схвалений для впровадження в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

               Огляд діагностичних тестів як освітнього ресурсу

Огляд діагностичних тестів як освітнього ресурсу - Новини Матеріали переглянути можна, натиснувши на посилання

Психолого - педагогічні аспекти адаптації п'ятикласників

     Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі був присвячений  психолого-педагогічний консиліум, що відбувся напередодні. Учасники зібрання намагалися віднайти та окреслити ефективні організаційні форми методичної роботи, які допоможуть педагогам  враховувати рівень пізнавальної діяльності, з яким діти прийшли до 5-го класу, психологічні особливості 10-11-річних школярів, проаналізувати проблеми, з якими учні стикаються в адаптаційний період, виробити шляхи їх подолання. Як результат - було розроблено рекомендації для всіх учасників навчально-виховного процесу з проблемних моментів адаптації.

Створення компетентнісно орієнтованих завдань

   25 жовтня відбулося засідання творчих груп природничої та математичної спільнот вчителів Сарненського ліцею №5. Методикою створення компетентніснозорієнтованих завдань поділилась вчитель географії Тітечко Світлана Євстафіївна. Було розроблено алгоритм складання таких завдань. Вчителі спробували себе у ролі авторів посібника Компетентнісні завдання на уроках природничого циклу.


Формувальне оцінювання в умовах компетентнісного навчання

    Засідання творчої групи, що об'єднало вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії вкотре дало змогу педагогам розширити можливості використання інструментів для здійснення формувального оцінювання. Модератор зустрічі Леся Мацкова ємко та цікаво презентувала власний досвід та наробки колег освітянської спільноти щодо цього питання, зокрема, цифрові техніки формувального оцінювання в 5 - 6 класах НУШ.Працюємо над впровадженням формувального оцінювання
Наскрізні вміння - основа для формування компетентностей

   Чергове заняття творчої групи учителів, що працюють над впровадженням Державного стандарту базової середньої освіти у 5-6 класах, пройшло у ліцеї. Сьогодні працювали над темою "Формування наскрізних умінь учнів 5-6-х класів". Адже саме наскрізні уміння є умовою формування ключових компетентностей учнів. З'ясували, які наскрізні уміння готують учнів до майбутнього, які підходи необхідно застосовувати для їх формування. Педагоги проаналізували окремі теми у підручниках, з'ясували, які вправи спрямовані на розвиток розуміння матеріалу, уміння застосовувати, аналізувати, оцінювати тощо. Досвідом проєктної діяльності на уроках поділилися колеги, що працюють за освітньою системою "Ліга крилатих". Педагоги впевнилися, що тільки у тісній співпраці, виробивши єдині підходи до організації освітнього процесу, можливо реалізувати основні принципи НУШ.

Компетентнісний підхід у викладанні предметів: від теорії до практики

    Навчально-методичний семінар "Реалізація Державного стандарту базової середньої освіти. Сучасний урок НУШ" провели для педагогів, які працюють у 5-6 класах. Під час теоретичної частини заняття пригадали основні положення Державного стандарту базової середньої освіти, визначили ціннісні орієнтири освіти та наскрізні уміння в усіх ключових компетентностях. Під час практикуму педагоги розкрили важливість моделювання, проєктування, конструювання уроку НУШ на основі компетентнісного підходу та змоделювали кожен етап уроку, визначивши його мету, компетентнісний потенціал та підібравши можливі методи, прийоми та форми роботи.