Правила поведінки здобувача освіти в Сарненській гімназії

Правила поведінки здобувача освіти в Сарненській гімназії

1.     Учні навчального закладу мають право на:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять, профілю навчання;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

2.     Учні гімназії зобов’язані:

 •  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни, техніки безпеки, дорожнього руху та вимог щодо власного зовнішнього вигляду (шкільної форми, спортивного одягу на уроках фізкультури).

3.     Учні гімназії залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм i правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

 .